APPI , Pilates kursları fizyoterapistlere yöneliktir. APPI Pilates Metodu özellikle rehabilitasyon başta olmak üzere yeniden hizalanma, postür düzeltimi, omurgayı desteklemek ve güçlendirmek amaçlı geliştirilmiştir.

APPI Kurucuları fizyoterapist olan APPI son 18 yıldır muazzam bir başarı ile Dünya’da heryıl 3000’den fazla Pilates eğitmeni yetiştirmektedir. Bu başarı yapılan kanıta dayalı araştırmalar doğrultusunda geliştirilmiş bir Pilates eğitimi olmasından dayanmaktadır. Kurucularıda günümüzde varolan klasik Pilates eğitimi almışlardır.

APPI kişilerin farklı öğrenme yetenekleri olduğu için içelik olarak pratik seanslar (deneyim, gözlem ve pratik yaparak öğretmeyi), değerlendirme workshopları (derin kas sistemi), pilates sınıfları (kendilerinin deneyim ve zevk alma), vaka çalışmaları (klinik karar verme) ve işitsel, görsel ve sözel ipucu verme yöntemlerini içerir.

Uzm.Fizyoterapist

Özlem ÜSTÜNKAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümün’den 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Musculoskeletal Rehabilitasyon bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak ”Sporun engelli kişiler üzerine olan etkisini” tez konusu olarak değerlendirmiş ve karşılaştırmıştır. Yüksek lisans sırasında tekerlekli sandalye basketbol oyuncuları ile çalışmalarını genişletmiş 2005-2007 yılları arasında Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakemliği ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncu Sınıflamacısı olarak görev almıṣtır.2007 yılında Elizabeth Noble’nin Physical Therapy in Obstetric & Gynecology Obsestride ve jinekolojide fizyoterapi kurslarına katılım sonrası ve kendini kadın sağlığında geliştirmeyi hedef kariyer olarak belirlemiştir.

Aynı yıl merkezi İngiltere’de bulunan The Australian Physiotherapy & Pilates Institute (APPI)’ de tüm APPI Pilates Metodu Matwork, tüm ekipman, CPD ve MET Rx eğitimlerini tamamlamış ve pratik eğitim süreçlerini APPI Londra’daki Kilburn Park ve Hampstead kliniklerinde tamamlamış olup 2010 da geri döndüğü Türkiye ‘de APPI’nın Türkiye Temsilciliğini yürütmekte ve 2018 yılında ise Uluslararası Master Trainer olma hakkını kazanmıştır.APPI Pilates Metodunu klinik ortamda bireyler üzerindeki olumlu yöndeki etkisini gören ve uygulayan Özlem Üstünkaya şu anda kendi kliniğinde APPI Pilates Metodu uygulamaktadır.


APPI PİLATES METODU MATWORK SÜRECİ

3 seviyeden oluşmaktadır.

Seviye 1 Temel Pilates

2 günlük Rehabilitasyon Pilates egitimidir. Teorik olarak lumbo-pelvik stabilite ve segmental stabilite üzerine yapılan çalışmalar ve TrA üzerinde durulur. Rehabilitasyona yönelik pilates egzersizleri bu kurs içerisinde yer almaktadır.

Seviye 2 Pilates Sınıf Eğitmenliği

Bu kursta Pilates programı oluşturmada gerekli tüm konu başlıklarına değinilmektedir. Değerlendirme, dahil etme kriterleri, ölçüm , reklam ve sigorta gibi önemli noktalar üzerinde durulmaktadır. Isınma ve soğuma periyot egzersizleri yine bu kurs çercevesinde yer almaktadır. 2 günlüktür!

Seviye 3 Pilates Orta / İleri Seviye

Matwork sertifikasyon sürecinin son kursudur. Orta ve ileri seviye pilates egzersizleri öğretilir. Yüksek seviye lumbopelvik ve scapula-thorasik core stabilizasyon egzersizleri yer almaktadır. 2 günlüktür!

Matwork Pilates Sertifikasyon Sınavı

Tüm seviyeleri tamamladıktan sonra sertifikasyon sınavına girebilirsiniz. Sinav 60 dakikalık çoktan seçmeli teorik ve 30 dakikalık pratik sınavdan oluşmaktadır. Başarı durumunda matwork sürecini APPI tarafından tamamladığınıza dair ‘APPI Pilates Metodu Matwork Eğitmeni’ olmaya hak kazanırsınız.