APPI PİLATES METODU KURSLARI

APPI Pilates kursları fizyoterapistlere yöneliktir. APPI Pilates Metodu özellikle rehabilitasyon başta olmak üzere yeniden hizalanma, postür düzeltimi, omurgayı desteklemek ve güçlendirmek amaçlı geliştirilmiştir.

APPI PİLATES METODU MATWORK SÜRECİ


Seviye 1 Temel Pilates

2 günlük Rehabilitasyon Pilates egitimidir. Teorik olarak lumbo-pelvik stabilite ve segmental stabilite üzerine yapılan çalışmalar ve TrA üzerinde durulur. Rehabilitasyona yönelik pilates egzersizleri bu kurs içerisinde yer almaktadır.

Seviye 2 Pilates Sınıf Eğitmenliği

Bu kursta Pilates programı oluşturmada gerekli tüm konu başlıklarına değinilmektedir. Değerlendirme, dahil etme kriterleri, ölçüm , reklam ve sigorta gibi önemli noktalar üzerinde durulmaktadır. Isınma ve soğuma periyot egzersizleri yine bu kurs çercevesinde yer almaktadır. 2 günlüktür!

Seviye 3 Pilates Orta / İleri Seviye

Matwork sertifikasyon sürecinin son kursudur. Orta ve ileri seviye pilates egzersizleri öğretilir. Yüksek seviye lumbopelvik ve scapula-thorasik core stabilizasyon egzersizleri yer almaktadır. 2 günlüktür!

Matwork Pilates Sertifikasyon Sınavı

Tüm seviyeleri tamamladıktan sonra sertifikasyon sınavına girebilirsiniz. Sinav 60 dakikalık çoktan seçmeli teorik ve 30 dakikalık pratik sınavdan oluşmaktadır. Başarı durumunda matwork sürecini APPI tarafından tamamladığınıza dair ‘APPI Pilates Metodu Matwork Eğitmeni’ olmaya hak kazanırsınız.

APPI Matwork Intensive

Matwork sürecinin 3 seviyeni içermektedir 6 gün yerine 5 günlük yoğun versiyonudur.

APPI PİLATES METODU REFORMER SÜRECİ

Reformer serisi 6 günlük pratik ve teorik kısımdan oluşmaktadır. Orijinal 95 hareket ek olarak APPI tarafından geliştirilmiş sayısız modifikasyon ve varyasyonlardan oluşmaktadır. Hareket seçimi, kas katılımı sırasında feedback verme ve ilerleme göz önünde tutulmaktadır.


Reformer 1

Baslangıç ve orta seviye reformer hareketleri, değerlendirme ve klinik ortam uygulamaları yer almaktadır.

Reformer 2

Hareketlere ek olarak öğretme becerilerinin artımı ve sınıf oluşturma teknikleri tanıtılır.

Reformer 3

En son bölümde hareketlerle birlikte vaka calışması ve spesifik popülasyona uygun program planlama tekniklerini içerir.

APPI Reformer Intensive

Reformer 3 seviyesinin 6 gün yerine 5 günlük yoğun versiyonudur

CPD KURSLARI (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT)


Pilates & Scoliosis (1 Gün)
https://appihealthgroup.com/buy/pilates-scoliosis/

Teorik ve pratikten oluşan, Pilatesi kullanarak Skolyoz ile başa çıkmada yol gösteren dinamik bir günlük bir kurstur. Kurs boyunca skolyozun tarihçesi, görülme sıklığı,gelişimi ve fizyoterapist ve benzer şekilde pilates eğitmenlerinin nasıl en çok karşılaştığı durum olduğu hakkında tartışılır. Konjenital ve idiopatik skolyoz , C veya S eğrilik deformitesinde omurgada meydana gelen değişikliklere değinilir. APPI klinik skolyoz seansında ve ev programı oluşturmada izlemeniz gereken aşamaları basamak basamak nasıl olması gerektiği hakkında kılavuzluk eder.

Hipermobiliteye Yönelik Pilates (1 gün)

https://appihealthgroup.com/buy/pilates-for-hypermobility/
Hipermobilite sahip kişilerin her gün ağrı yaşamasına ve potansiyel yaralanma, dislokasyon ve osteoartrite sebep olmaktadır. Tedavi edilebilir bir durum değildir ve tedavi edilmezse kötüleşme görülür fakat kontrol altına alınabilen ve deneyimli fizyotearpistler tarafından başa çıkılabilinen bir durumdur. Teorik ve Pratik kısımlardan oluşur. Hipermobilite üzerine yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, hipermobilite piramidi ve önemlilik derecesi, nasıl değerlendirileceği, nelere dikkat edilmeli ve kontraendikasyonlar, eklem hipermobilite sendromu, Marfans sendrom ve Ehlers Danlos içermektedir. Rehabilitasyon anlamında hangi egzersizlerin yardımcı olunacağı ve planmanın nasıl olması gerektiği üzerinde durulur. Daha fazlası için https://appihealthgroup.com/product-category/pilates-cpd/